בלוג

הצבת גבולות בגיל הרך

כלתהליך הכרות האדם עם עצמו , הינו תהליך המתבסס על ניסוי.

בתחילתחייו של התינוק הוא מרגיש שהינו חלק בלתי נפרד מאמו. לאט לאט הוא מבין כי הידייםהאלה שלו , הן מסוגלות לזוז, לתפוס דברים, לאט לאט הוא מתחיל לפתח שליטה על אבריהגוף לשבת, לעמוד, ללכת. ככל שהילד מתנסה יותר כך הוא מבין את העולם ואת הסביבהאליה הוא הגיע. זהו תהליך טבעי אשר כל אחד מאתנו עבר ועובר בחייו. ללא תהליך זה לאהיינו הופכים למה שאנחנו.

בסביבותגיל שנה וחצי עד שנתיים הילד מתחיל לזהות את הרצונות שלו ומעמיד אותם למבחן מול אלמול הכוחות והיכולות שלו. הילד מתחיל לבדוק איפה עובר הגבול. איפה עובר הגבול שלו –מה הוא מסוגל לעשות, ואיפה עובר הגבול שלנו( המבוגרים הסובבים אותו) מה אנחנומרשים ומה אנחנו לא מרשים שהוא יעשה.

חשיבות הצבת הגבולות בגיל הרך:

הסיבותלמתיחת הגבולות בגיל הרך הינם רבות ומגוונות:

1.      סיבותבטיחותיות- מתוך שמירה על שלומו של הילד( לגעת בחשמל, לחצות את הכביש...)

2.      סיבותהתנהגותיות- לא נרשה להשתמש בכוח פיזי כלפי מישהו אחר , לא נאפשר להשחית דברים...

3.      סיבות כלכליות-לא נוכל לאפשר לילד לבחור יותר ממשחק אחד בחנות המשחקים...

4.      סיבותבריאותיות- לא נאפשר לילד לאכול יותר משני עוגיות לפני הארוחה..

כל אלה דוגמאות להצבת גבולות לילדים בגיל הרך. אנו גוזרים את הגבולותמתוך תפיסת העולם החינוכית שלנו, לדוגמא- אנחנו מאמינים שצריך לאכול ליד השולחן-זה גבול שנציב לו. בהצבת גבול אנו מחנכים את הילד ללמוד להתאפק, לוותר, לתכנן,להתבגר, ולחיות בשלום ובהבנה עם סביבתו.

הצבת גבולות שומרת על הילד מפני סכנות וגם מנחילה אצלו הרגלים. יותר קל להשריש הרגלים טובים בגילהרך מאשר להיפטר מהרגלים בעייתיים בגילאים מבוגרים יותר.

הצבת גבולות מגבירה את הביטחון אצל הילדים. הוא יודע למה לצפות, הוא יודע גם מה מצפים ממנוולמה הוא יכול לצפות מעצמו. הילד מודע לכך שאין לא את היכולת להעריך את תוצאותמעשיו  והוא זקוק לתווך והגבלה של המבוגרשיכוון אותו לגבי מה מסוכן ומה לא נכון לעשות.

במסגרת הגן ישנם מערכת של חוקים חברתיים והתנהגותיים בסיסיים וברורים,לא נקבעו הרבה חוקים כדי למנוע מצב של נוקשות וחוסר עידוד להתפתחות ועצמאות. גןפרוץ ללא גבולות וסדר בסיסיים , עשוי להביא למצב בו ישנם ילדים אבודים וחסרי ביטחון במסגרת ובדמויות המנהיגות אותה .

דוגמאות לחוקים: אין לפגוע בחבר, אין להשחית חפצים, אין לזרוק אוכל,אין לזרוק חול על ילדים,  אין לחטוף משחקמחבר, איסוף המשחקים בסוף הפעילות.

ילדים ומבוגרים צריכים את הביטחון שבהבנת העולם בו הם חיים, החוקיםשלו והמקום שלו בתוכם. המקום של ההורים הוא להאיר את הדרך בפני הילדים גם אם הם נתקלים בהתנגדות ו' 'בהפגנתשרירים'' מצד הילדים.

חשוב שתהיה אחידות במסרים שעוברים לילדים. הילד צריך לקבל את אותוהמסר משני ההורים ומהצוות החינוכי, כל גן יכול להתמודד עם אלימות פיזית רק אם כלהילדים יקבלו את אותו המסר.

 

 

 

עשרה טיפים בהצבת גבולות עם ילדים:

1.     אמרו יותר ''כן'' מאשר ''לא''- התאימו את הסביבה ואת סדר היוםלצרכי הילדים כך שהם יוכלו להתנסות ולהתפתח ללא צורך במתן הרבה הגבלות. כאשר אתםיודעים מראש שיהיו דברים מסוימים שיעוררו עימותים, השתדלו להימנע מהם ולצמצם אותם.

2.     תכננו מראש מהם הגבולות שתציבו לילדכם- הגבולות צריכים להיות תואמים לילדולשלב ההתפתחותי שלו  והם צריכים להתאיםלתפיסת העולם שלכם. אל תציבו גבולות שנוגדים את ההיגיון שלכם, לדרך החיים שלכם, או שיש סיכוי גבוהה שלא תצליחולעמוד בהם.

3.     הציבו גבולות המותאמים לגיל הילדים וליכולתם- כאשר הגבולות רבים ונוקשים מדי,הילדים יהפכו לכנועים וממושמעים מדי. כאשר הגבולות מעטים מדי הילדים לא יצליחולהפנים כללים חברתיים ולהשתלב האופן מיטבי בחברת בני גילם. כאשר הגבולות לא ברוריםאו לא עקביים – הילדים מבולבלים, לא ידעו מה לצפות ומתי ויבדקו כל הזמן את סביבתםואת הגבולות שלה.

רקכאשר הגבולות יהיו ברורים, במידה המתאימה, ובאופן המשתנה והמתפתח עם צמיחת הילדים –תוכלו להשיג את מירב שיתוף הפעולה מהילדים תוך הפחתת ההתנגדות והתופעות המתלוותאליהם.

4.     העניקו דוגמא אישית- אל תגידו לילדים לאכול רק על השולחןבעוד אתם אוכלים בכל מקום, אל תגידו לילדים לאכול עם מזלג בעוד אתם אוכלים בידייםוכו' . כמו בכל דבר , המסרים  שנעבירלילדים דרך המעשים שלנו יהיו חזקים יותר מכל המילים והמשפטים שנגיד.

5.     הסבירו לילד מה עומד מאחורי הגבול- הסבירו בקצרה מה עומד מאחורי הגבולומדוע הצבתם אותו. ההסבר צריך להיות קצר ותמציתי שיעזור לילד להפנים את הגבולויעניק לו תחושה של ערך וכבוד. אל תנהלו עם הילד משא ומתן ארוך. אל תגררו למאבקיכוח והשתדלו שלא להיכנס לוויכוחים ועימותים סביב הכלל שהצבתם. כאשר ההתנהלות מולהילד תתיש אתכם, ישנו סיכוי גבוה שתיכנעו לדרישות הילד.

6.     היו עקביים- השתדלו להיות עקביים ולעקוף את הכללים שהצבתם.כאשר תכנעו לדרישות הילד , תערערו אצלו את הביטחון בכך שאתם באמת מתכוונים למהשאתם אומרים , דבר אשר יוביל אותו לבדוק את הגבולות ואת האמינות שלכם שוב ושוב.במקרים מסוימים, אפשרו גמישות וסטייה מהם אך עשו זאת תוך כדי מתן הסבר לילד מדועסטיתם מן הכלל הקבוע.

7.     הימנעו מתחושות של כעס- רגש הכעס מביא אותנו לאיבוד השליטה העצמית והתגובות שאינן תמיד בפרופורציהלמעשים. כאשר תהיו מודעים לכך שהילדים נמצאים בשלב שבו הם בודקים את היכולות שלהםואת מידת העצמאות שלהם, יהיה לכם קל יותר להציב להם את הגבולות מתוך מקום של הבנה ושל השתתפות ולא מתוך מחשבה כיהילדים ''עושים בכוונה'' או '' מנסים להכעיס אתכם''.

8.     הגיבו בהתאמה למעשה- כאשר הילד עובר את הגבול , חשובלהגיב בקור רוח ובנחישות. בד''כ תספיק נזיפה והבהרה מחודשת של הכלל. אם הילד ממשיך לנסות, צריך יהיה לפעול בסמיכותלמעשה ובהתאמה אליו. דוגמא: אם הילד מרביץ עם משחק יש לקחת ממנו את המשחק. לעולםאין להשתמש בכוח פיזי או באלימות מילולית עם ילדים.

9.     גלו רגישות ואמפטיה- כאשר אתם לא מאפשרים לילד לקבל משהואו לנסות משהו שהוא חפץ בו, הילד מתוסכל. זה טבעי והגיוני. גם אנחנו המבוגרים  מתוסכלים כאשר יש מישהו שמגביל אותנו מלעשותדברים אשר אותם אנו מבקשים לעשות. שדרו לילד שאתם מבינים שהוא מאוד רוצה לעשות אתהדבר הזה , אטבל לא תוכלו לאפשר לו זאת מהסיבה שאותה ציינתם. הבינו וקבלו את הצערשלו ואל תפגינו כלפיו כעס, זלזול או תמעיטו בחשיבותו.

10 . העניקו תשומת לב חיובית-הקדישו זמן לפעילויות של הנאה. שחקו עם הילדים. שוחחו איתם ובלו איתם. הפגינו חוםואהבה בכל הזדמנות ( וגם בזמנים של הצבת גבולות ואכיפתם). חוויות חיוביות ונעימותתגביר את הרצון של הילדים לשתף אתכם פעולה ולקבל את סמכותכם. הרבו בחיזוקיםחיוביים, בעידוד ומתן שבחים.

מעוניינים להירשם אלינו?

שילחו לנו בקשה להירשם ואנחנו נחזור אליכם !

Anything we need to know
הבקשה נשלחה בהצלחה !
אנחנו נחזור אלייך במוקדם או במאוחר יותר !
Oops! Something went wrong while submitting the request...

חפשו אותנו בפייסבוק :

גן וגם להורים שרוצים לתת יותר

התקשרו
אלינו :

אוסי :
0528665008

כתובתנו :

ז'בוטינסקי 40 |
הוד השרון

תודות למעצבי האתר שלנו

עמית פוס

מעצב ראשי | עורך וידאו ומדיה

בן 17 , עובד בתחום של עריכת וידאו וסאונד כבר מלמעלה מ -7 שנים, מתחמה גם בעיצוב גרפי וביצירת אתרים.
בוגר הצהרון ואחראי גם על מסלול הפקת הסרטים בצהרון

לפרטים וליצירת קשר
0543970152

ליאור שבל

מעצבת  | אחראית אתר באנגלית

בת 15, מדריכה ובוגרת הצהרון ובגן, שפת אם אנגלית. לומדת בכיתת נחשון מסלול שש שנתי (מנהיגות ומצוינות). מדריכה בפועל ומפעילת מסלול אנגלית בגן ובצהרון.

לפרטים וליצירת קשר
0528828756